progresywne

U większości osób, średnio po 40 roku życia, pojawiają się trudności z widzeniem przedmiotów znajdujących się blisko oka. Jest to związane z fizjologicznym, naturalnym starzeniem się oczu. Zaczynasz wtedy potrzebować okularów do czytania. „Jeśli używałeś okularów tylko do chodzenia, koniecznym staje się posiadanie dwóch par: jednej do chodzenia, drugiej do czytania. Pojawiają się wówczas problemy z uciążliwą zmianą okularów, zapominaniem jednej z par, zmęczeniem oczu. Rozwiązaniem tych problemów są okulary z soczewkami progresywnymi.

Soczewki uwzględniające indywidualne potrzeby każdego prezbiopa zapewniają:
krótkowidzom: szerokie pole bliży i naturalny dostęp do pola widzenia,osobom z mała niemiarowością: utrzymanie dotychczasowej jakości widzenia,

dalekowidzom: czyste widzenie na każdą odległość bez żadnego wysiłku, estetyczny wygląd – brak wyraźnej linii podziału pomiędzy częściami soczewek korygujących widzenie dali i bliży;